бацэ


бацэ

гъатхэм мэлхэм къытращыкI цыращ
шерсть весенней стрижки овец грубошёрстных пород

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.